ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพข่าว: ทะเบียนผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25...

ทะเบียนผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา ประ...

ปร ะกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา

วันที่: 25/11/2014


More
โครงการ กิจกรรม

More
ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาฯ

ดร.ประชาคม  จันทรชิต
ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ

ปฏิทินกิจกรรม

 
 

 
 
 
 
 

ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
 
 
 
 
 
UsersOnline
People Online People Online:
Visitors Visitors: 1
Members Members: 0
Total Total: 1

Online Now Online Now: