รายละเอียดข่าว

โครงการเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกงาน ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

          โครงการเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกงาน ณ Chongqing Technology and Business Institute สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 24-29 กันยายน 2561 ณ โรงแรมเดอะ ล็อฟท์ รีสอร์ท กรุงเทพฯ