รายละเอียดข่าว

วิธีการปฏิบัติในการบริหารหลักสูตรระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีสายปฏิบัติการ
Created by bsqadmin on 4/12/2017 7:23:18 AM


                    ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง วิธีการปฏิบัติในการบริหารหลักสูตรระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ

Download

print
rating
  Comments