ประชุมคณะอนุกรรมการอาชีวศึกษาด้านหลักสูตรอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ
Created by bsqadmin on 6/10/2015 8:35:33 AM


                    ประชุมคณะอนุกรรมการอาชีวศึกษาด้านหลักสูตรอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ เห็นชอบหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการปีการศึกษา 2558 ของสถาบันการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 3/2558  วันที่ 9 มิถุนายน 2558 เวลา 8.30 - 21.00 น. ณ อาคาร OECF ชั้น 1 สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ถนนรามอินทรา กม. 4 - 5 กรุงเทพมหานคร


ภาพ
ภาพ
ภาพ
ภาพ
ภาพ
ภาพ
ภาพ
ภาพ
ภาพ
ภาพ
ภาพ
ภาพ
ภาพ
ภาพ
ภาพ
ภาพ

rating
  Comments