ปฏิทินกิจกรรม

กจ.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองสำหรับกลุ่มผู้เรียนด้วยวิธีการเทียบโอนความรู้
Start Date/Time: Wednesday, March 1, 2017 6:00 AM
End Date/Time: Sunday, March 5, 2017 12:00 PM
Recurring Event: One time event
Importance: Normal Priority
Description:

และประสบการณ์ ณ โรงแรมทรอปิคานา จังหวัดชลบุรี

Owned by BSA Admin On Thursday, February 23, 2017

 Return         

 Single