ปฏิทินกิจกรรม

กป. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคู่มือการประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับปวช.และปวส.
Start Date/Time: Monday, February 27, 2017 6:00 AM
End Date/Time: Wednesday, March 1, 2017 12:00 PM
Recurring Event: One time event
Importance: Normal Priority
Description:

ณ โรงแรมริเวอร์ไรน์ จังหวัดนนทบุรี

Owned by BSA Admin On Thursday, February 23, 2017

 Return         

 Single