ปฏิทินกิจกรรม

กจ. จัดฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะEducation to Employment Vocational Booth Camp
Start Date/Time: Wednesday, March 1, 2017 6:00 AM
End Date/Time: Wednesday, March 1, 2017 12:00 PM
Recurring Event: One time event
Importance: Normal Priority
Description:

ครั้งทีั่ 1 เวลา 8.30 - 12.00 น. ณวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี (ออกอากาศ ตั้งแต่ 8.30 - 10.00 น.)

Owned by BSA Admin On Thursday, February 23, 2017

 Return         

 Single