ปฏิทินกิจกรรม

มธ.เชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร จัดทำกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องตามหลักสูตรประกาศนียบัตรเตรียม
Start Date/Time: Friday, March 10, 2017 6:00 AM
End Date/Time: Sunday, March 12, 2017 12:00 PM
Recurring Event: One time event
Importance: Normal Priority
Description:

อาชีวศึกษา และขับเคลื่อนนโยบายหลักสูตรประกาศนียบัตรเตรียมอาชีวศึกษา ้วลา 9.00 - 17.00 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากลุล (ห้องประชุมเธียเตอร์) ชั้น 3 อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ

Owned by BSA Admin On Tuesday, February 28, 2017

 Return         

 Single