ปฏิทินกิจกรรม

กษ.จัดประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
Start Date/Time: Monday, March 13, 2017 6:00 AM
End Date/Time: Monday, March 13, 2017 12:00 PM
Recurring Event: One time event
Importance: Normal Priority
Description:

ขอสถาบันการอาฃีวศึกษา ปีการศึกษา 2560 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ฯ  ้วลา 9.30 -16.30 น . ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารชมพูพันธ์ุทิพย์ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา 

Owned by BSA Admin On Thursday, March 2, 2017

 Return         

 Single