ปฏิทินกิจกรรม

กป.จัดประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 2/2560
Start Date/Time: Tuesday, March 14, 2017 6:00 AM
End Date/Time: Tuesday, March 14, 2017 12:00 PM
Recurring Event: One time event
Importance: Normal Priority
Description:

ครั้งที่ 2/2560 เวลา 14.30 - 18.00 น. ณ ห้องประชุม 1 สอศ.

Owned by BSA Admin On Thursday, March 2, 2017

 Return         

 Single