ปฏิทินกิจกรรม

มธ.จัดประชุมคณะทำงานกลั่นกรองการพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชาเพิ่มเติม
Start Date/Time: Friday, March 17, 2017 6:00 AM
End Date/Time: Friday, March 17, 2017 12:00 PM
Recurring Event: One time event
Importance: Normal Priority
Description:

เวลา 9.30-16.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2  สอศ.

Owned by BSA Admin On Friday, March 3, 2017

 Return         

 Single