ปฏิทินกิจกรรม

กป.จัดประชุมเพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกแนวทางใหม่
Start Date/Time: Thursday, March 16, 2017 6:00 AM
End Date/Time: Thursday, March 16, 2017 12:00 PM
Recurring Event: One time event
Importance: Normal Priority
Description:

เวลา 13.30 - 17.00 น. ณ ห้องประชุมสันถวมิตร สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

Owned by BSA Admin On Friday, March 3, 2017

 Return         

 Single