ปฏิทินกิจกรรม

กษ.จัดประชุมเพื่อเตรียมการงานพิธีมอบอุปกรณ์สื่อการสอนวิทยาศาสตร์โครงการ
Start Date/Time: Wednesday, March 8, 2017 6:00 AM
End Date/Time: Wednesday, March 8, 2017 12:00 PM
Recurring Event: One time event
Importance: Normal Priority
Description:

Chevreon Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต" เวลา 14.00-17.00 น. ณ ห้องประชุม สมอ.

Owned by BSA Admin On Friday, March 3, 2017

 Return         

 Single