ปฏิทินกิจกรรม

กจ. จัดประชุมหารือแนวทางการดำเนินการจัดทำระเบียบที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
Start Date/Time: Friday, March 10, 2017 6:00 AM
End Date/Time: Friday, March 10, 2017 12:00 PM
Recurring Event: One time event
Importance: Normal Priority
Description:

เตรียมอาชีวศึกษา เวลา 14.00 - 16.30 ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 1 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Owned by BSA Admin On Friday, March 3, 2017

 Return         

 Single