ปฏิทินกิจกรรม

กจ.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการยกร่างระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียน
Start Date/Time: Wednesday, March 15, 2017 6:00 AM
End Date/Time: Friday, March 17, 2017 12:00 PM
Recurring Event: One time event
Importance: Normal Priority
Description:

ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรเตรียมอาชีวศึกษา ณ โรงแรมทาว์น อิน ทาว์น กรุงเทพมหานคร

Owned by BSA Admin On Wednesday, March 8, 2017

 Return         

 Single