ปฏิทินกิจกรรม

กป.เชิญประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการคัดเลือกสถานศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อรับราลวัล
Start Date/Time: Thursday, March 16, 2017 6:00 AM
End Date/Time: Thursday, March 16, 2017 12:00 PM
Recurring Event: One time event
Importance: Normal Priority
Description:

พระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับเขตความรับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 8 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เวลา 13.30 - 16.30 น.

Owned by BSA Admin On Wednesday, March 15, 2017

 Return         

 Single