ปฏิทินกิจกรรม

ฝบ.จัดประฃุมคณะอนุกรรมการการอาชีวศึกษาด้านหลักสูตรอาชีวศึกษาและมาตรฐานคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา
Start Date/Time: Monday, April 10, 2017 6:00 AM
End Date/Time: Monday, April 10, 2017 12:00 PM
Recurring Event: One time event
Importance: Normal Priority
Description:
ครั้งที่ 2/2560  เวลา 9.30 - 14.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
Owned by BSA Admin On Monday, March 27, 2017

 Return         

 Single