ปฏิทินกิจกรรม

กป.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการบรรณาธิการกิจเครื่องมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
Start Date/Time: Wednesday, April 26, 2017 6:00 AM
End Date/Time: Friday, April 28, 2017 12:00 PM
Recurring Event: One time event
Importance: Normal Priority
Description:

ณ โรงแรมทาวน์ อิน ทาวน์ กรุงเทพมหานคร

Owned by BSA Admin On Monday, March 27, 2017

 Return         

 Single