ปฏิทินกิจกรรม

ฝบ.จัดประฃุมวิพากษ์หลักสูตรประกาศนียบัตรเตรียมอาชีวศึกษาและชี้แจงหลักสูตรให้กับสสถานศึกษานำร่่อง
Start Date/Time: Tuesday, April 4, 2017 6:00 AM
End Date/Time: Wednesday, April 5, 2017 12:00 PM
Recurring Event: One time event
Importance: Normal Priority
Description:

ที่จัดการเรียนการสอน ณ ห้องปรนะชุมวิเวกปางพุฒิพงศ์ ชั้น 2 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Owned by BSA Admin On Monday, April 3, 2017

 Return         

 Single