ปฏิทินกิจกรรม

กจ.จัดประชุมเชิงปฏืบัติืการจัดทำคู่มือการจัดสอบเพื่อการวัดและประเมินความรู้และ ประสบการณ์สำหรับผู้
Start Date/Time: Friday, April 21, 2017 6:00 AM
End Date/Time: Sunday, April 23, 2017 12:00 PM
Recurring Event: One time event
Importance: Normal Priority
Description:

เรียนกลุ่มเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ณ โรงแรมเดอะ ล๊อฟท์ รีสอร์ท กทม.

Owned by BSA Admin On Tuesday, April 11, 2017

 Return         

 Single