ปริญญาตรี

หลักสูตรระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ พุทธศักราช 2557

สาขาวิชาการตลาด 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด     
     PART1
    PART2     PART3
   
     
สาขาวิชาบัญชี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น     
     PART1
    PART2     PART3     PART4  
  
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา     
     PART1
    PART2     PART3         
 
        
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4                  
        PART1
    PART2     PART3     PART4
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมต่อเรือหนองคาย                 
   
 PART1     PART2     PART3     PART4     PART5
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง4                                    
     PART1
    PART2     PART3                                  
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ2
        PART1     PART2     PART3     PART4 
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย
     PART1     PART2     PART3     PART4
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
     PART1     PART2     PART3     PART4
     
สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์
วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
       PART1     PART2     PART3     PART4
   
     
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี
      PART1     PART2     PART3
 วิทยาลัยเทคนิคน่าน
     PART1     PART2
 วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
     PART1     PART2     PART3     PART4
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี
      PART1     PART2     PART3     PART4
   
     
สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ
      PART1
วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
     PART1     PART2 
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี
     PART1     PART2     PART3     PART4
วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ
      PART1     PART2     PART3     PART4
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ4
     PART1     PART2     PART3     PART4 
วิทยาลัยเทคนิคนครนายก
     PART1     PART2     PARt3 
วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี
      PART1     PART2     PART3
วิทยาลัยเทคนิคแพร่
     PART1     PART2     PART3     PART4 
วิทยาลัยเทคนิคลำพูน
     PART1     PART2     PART3 
     
     
     
     
     
     
     

หลักสูตรระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ พุทธศักราช 2557

สาขาวิชาการตลาด

 1. วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด : PART 1 / PART 2 / PART 3

สาขาวิชาบัญชี

 1. วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น : PART 1 / PART 2 / PART 3 / PART 4
 2. วิทยาลัยเทคนิคพะเยา : PART 1 / PART 2 / PART 3

สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 1. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 :
  PART 1 / PART 2 / PART 3 / PART 4
 2. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 :
  PART 1 / PART 2 / PART 3 / PART 4
 3. วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมต่อเรือหนองคาย :
  PART 1 / PART 2 / PART 3 / PART 4 / PART 5
 1. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 :
  PART 1 / PART 2 / PART 3
 2. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย :
  PART 1 / PART 2 / PART 3 / PART 4
 3. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย :
  PART 1 / PART 2 / PART 3 / PART 4

สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์

 1. วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ : PART 1 / PART 2 / PART 3 / PART 4

สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า

 1. วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี : PART 1 / PART 2 / PART 3
 2. วิทยาลัยเทคนิคน่าน : PART 1 / PART 2
 3. วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ : PART 1 / PART 2 / PART 3 / PART 4
 4. วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี : PART 1PART 2 / PART 3PART 4 

สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

 1. วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ :
  PART 1
 2. วิทยาลัยเทคนิคลำปาง :
  PART 1 / PART 2
 3. วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี :
  PART 1 / PART 2 / PART 3 / PART 4
 4. วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ :
  PART 1 / PART 2 / PART 3 / PART 4
 5. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 :
  PART 1 / PART 2 / PART 3 / PART 4
 1. วิทยาลัยเทคนิคนครนายก :
  PART 1 / PART 2 / PART 3
 2. วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี :
  PART 1 / PART 2 / PART 3
 3. วิทยาลัยเทคนิคแพร่ :
  PART 1 / PART 2 / PART 3 / PART 4
 4. วิทยาลัยเทคนิคลำพูน :
  PART 1 / PART 2 / PART 3