รายละเอียดข่าว

โครงการเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกงาน ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
Created by bsqadmin on 5/10/2561 11:27:14


          โครงการเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกงาน ณ Chongqing Technology and Business Institute สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 24-29 กันยายน 2561 ณ โรงแรมเดอะ ล็อฟท์ รีสอร์ท กรุงเทพฯ

print
The comment feature is locked by administrator.
Sort by: