รายละเอียดข่าว

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
Created by bsqadmin on 19/10/2561 13:44:29


          สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 17 - 18 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอินทนิล สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา

print
The comment feature is locked by administrator.
Sort by: