รายละเอียดข่าว

ประชุมหารือแนวทางการตรวจประเมินคุณภาพหนังสือเรียนอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
Created by bsqadmin on 1/11/2561 19:19:11


                 สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพจัดประชุมหารือแนวทางการตรวจประเมินคุณภาพหนังสือเรียนอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ ชั้น 3 เวลา 09.00 - 12.00 น.

print
The comment feature is locked by administrator.
Sort by: