รายละเอียดข่าว

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ตรวจสอบรายละเอียดของหลักสูตร (คอศ.1) และประเมินความพร้อมและศักยภาพของสถาบัน
Created by bsqadmin on 26/12/2561 16:11:14


                    สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ ร่วมกับสถาบันอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ตรวจสอบรายละเอียดของหลักสูตร (คอศ.1) และประเมินความพร้อมและศักยภาพของสถาบัน ระหว่างวันที่ 24-25 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรม ทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น

print
The comment feature is locked by administrator.
Sort by: