รายละเอียดข่าว

ประชุมเชิงปฏิบัติการวิพากษ์และบรรณาธิการกิจการจัดการเรียนการสอนรูปแบบโมดูล สำหรับวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์
Created by bsqadmin on 9/3/2562 12:26:28


                      นางเจิดฤดี ชินเวโรจน์ ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาธุรกิจและบริการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูผู้สอน วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ทั้ง 5 แห่ง เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการวิพากษ์และบรรณาธิการกิจการจัดการเรียนการสอนรูปแบบโมดูล สำหรับวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 4-8 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมพรีมา วงศ์อมาร์ตย์ จังหวัดชลบุรี

print
The comment feature is locked by administrator.
Sort by: