รายละเอียดข่าว

เอกสารประกอบการประชุมผู้บริหารในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและชมย้อนหลังประชุมผู้บริหาร
Created by bsqadmin on 20/5/2564 12:20:04


เอกสารประกอบการประชุมผู้บริหารในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
(การขับเคลื่อนนโยบายการจัดการอาชีวศึกษาและการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564)
       
Download
       เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ)
       รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (นายยศพล เวณุโกเศศ)
       รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (นายมณฑล ภาคสุวรรณ์)

สามรถรับชมประชุมผู้บริหารย้อนหลังได้ที่นี่

print
The comment feature is locked by administrator.
Sort by: