พุทธศักราช 2560

หลักสูตรระดับปริญญาตรี

หลักสูตรระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ พุทธศักราช 2560

สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
   วิทยาลัยเทคนิคตรัง  วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร  วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
   วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว    
     
สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
   วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์    
     
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเชื่อม
   วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา    
     
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
   วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม    
     
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
   วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา  
     
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี    
     
สาขาวิชาการท่องเที่ยว
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต